تاریخ :
موضوع :


بيش از 12 كيلومتر آسفالت در بزرگراه دو طرفه دالاهو

رئيس اداره راه و شهر سازي  دالاهو از اجراي 12 كيلومتر آسفالت و بهسازي در بزرگراه دوطرفه محور خسرو آباد به سمت گردنه پاتاق خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،بساط عسگري در تكميل اين خبر و اجراي عمليات 6 ماهه اول امسال در حوزه شهرستان دالاهو گفت:2 كيلومتر آسفالت راه روستايي در بخش گهواره انجام شده که البته میتوان به این لیست،حذف 3 نقطه حادثه خيز هم در محورهاي پر تردد ترانزيتي و توريستي تختگاه-پيچ ريجاب و گردنه بينويج اضافه کرد.

مهندس عسگري در پایان گفت:كل عمليات هاي عمراني اين حوزه با نظارت شخص مدير كل بوده و پس از بازديدهاي مكرر ایشان سعي شد در كوتاه ترين زمان ممكن،پروژها آماده بهره برداري قرار گيرد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=912