تاریخ :
موضوع :در سومين جلسه كارگروه و مخاطرات حمل و نقل و هواشناسي مصوب شد:

در صورت نياز براي مقابله با بحران و و ارتقاي ايمني در حمل و نقل فصل سرد پرسنل نظامي با تجهيزات مورد نياز پاي كار باشند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه، سرپرست اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل گفت: سومين جلسه كارگروه مخاطرات حمل و نقل و هواشناسي كه با دعوت از اعضاء به ميزباني مركز مدير راه هاي اداره كل راه و شهر سازي برگزار شد،

سهيل خاموشي تصريح كرد:محوريت اين نشست،آمادگي بيشتر جهت مواجعه با مشكلات احتمالي در فصل بارش بود.

در پايان ضمن بررسي همه جوانب براي اجرايي كردن اين مصوبه و 6 مصوبه ديگر در زمينه هاي مرتبط، راهكارها ارائه و مورد تبادل نظر قرار گرفت.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=902