تاریخ :
موضوع :
پايان عمليات بهسازي راه باندرسفلي

رئيس اداره راه و شهر سازي شهرستان اسلام آباد غرب از پايان عمليات بهسازي و آسفالت 2600 متر از راه روستايي باندرسفلي خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه، فريدون زارعي پور گفت:راه روستايي مذكور خاكي و در محورحميل به ايلام در مسير زائران حسيني بوده كه در سفر مقام معظم رهبري بهسازي و آسفالت آن در دستور كار قرار گرفت.

وي افزود:با تخصيص 300 ميليون تومان اعتبار به اين پروژه از محل مصوبات سفر مقام معظم  به استان، 2600 متر راه روستايي،پس از اجراي2730 متر مكعب بيس و ساب بيس85800 متر مربع ،آسفالت بيندر و توپكا بهسازي شد.

روستاي باندرسفلي در 65 كيلومتري شهرستان اسلام آباد با 55 خانوار بيش از 220نفر جمعيت را در خود جاي داده است.    


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=887