ساماندهي محلات قديمي هرسين تاریخ :
موضوع : اخبار


       

ساماندهي محله هاي قديمي هرسين در دستور كار قرار گرفت
                              
رئيس اداره عمران و بهسازي راه و شهرسازي استان از تشكيل جلسه اي به منظور ساماندهي محله هاي قديمي شهرستان هرسين خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه شهر سازي استان كرمانشاه ، حميد رضا پور معتبد در اين باره گفت: با عنايت به تاكيد مقام عالي وزارت و معاون عمران و بهسازي شهري وزير،جلسه اي با حضور فرماندار وشهردار هرسين مبني بر ضرورت ستاد بازآفريني محدوده و محلات هدف در شهرستان هرسين بمنظور بهسازي و نوسازي محلات فرسوده و نا كارآمد شهري تشكيل شد.
مهندس پور معتبد در خصوص تصميمات اتخاذ شده گفت: مسائل و مشكلات محلات فرسوده هرسين مورد بررسي قرار گرفته و آسفالت محلات حاشيه نشين زرعلي و احداث فرهنگسراي محله طالقاني مورد موافقت و تصويب قرار گرفته و در دستور كار راه و شهرسازي استان كرمانشاه گذاشته شد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=664