نقاط پرحادثه دالاهو تاریخ :
موضوع : اخبار


           

ساماندهي و رفع 6نقطه پرحادثه در راههاي دالاهو
 
رييس اداره راه و شهر سازي شهرستان دالاهو از رفع 6 نقطه پر حادثه در راههاي اصلي،فرعي و روستايي اين شهرستان درسال گذشته خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،بساط عسگري در خصوص عملكرد سال93 اين شهرستان گفت:با توجه به وجود نقاط پر حادثه در راههاي اين شهرستان كه اكثرا كوهستاني و صعب العبور بوده و وجود پيچ هاي خطرناك در اكثر راهها، لذا نياز به رفع اين مشكل به صورت زود بازده در راهها احساس و راهداران اقدام به رفع نقاط پر حادثه پيچ ريجاب، سه راهي ريجاب، پيچ بريه خاني، پيچ نيلك، پيچ مسير تنگ گول، مسير بيونيچ كردند.
بساط عسگري اشاره اي به عملياتهاي راهداري انجام شده كرد و گفت: در سال گذشته جهت افزايش سطح ايمني در محورهاي مواصلاتي اقدامات مناسبي نظير لكه گيري آسفالت كل حوزه به مقدار 500 تن آسفالت سرد، تسطيح 6عدد پاركينگ بالاطاق، پاكسازي حريم راه به طول 210 كيلومتر و پاكسازي 240مورد از موانع روي سطح راه انجام شده است.
وي گفت: به منظور جلوگيري از تصادفت جاده اي نسبت به تابلو گذاري و ايمن سازي كل حوزه به تعداد1400 عدد و خط كشي 250 كيلومتر از محورهاي اصلي،فرعي و روستايي و همچنين تنظيم قنوها به طول 90 كيلومتر، افتتاح باند برگشت مسير كمر بندي و شانه زني محور بالاطاق به طول 5 كيلومتر انجام شده است.
بساط عسگري در ادامه اقدامات زمستاني راهداري اين شهرستان را بيان كرد كه شامل برفروبي 1500 كيلومتر از مسيرهاي دالاهو و مصرف 200 تن مخلوط ماسه و نمك، تجهيز و نگهداري 8 دستگاه ماشينآلات و گشت راهداري در 3600 ساعت كاري مي توان نام برد.
وي در پايان گفت: در حوزه مسكن و شهرسازي نيز اقداماتي شامل جلوگيري از تصرفات در شهرهاي كرندو گهواره، تهيه آلبوم شناسايي شهرهاي كرند و گهواره و اقدامات مربوط به اخذ صورت مجلس تفكيكي مربوط به 375 دستگاه انجام شده است.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=663