جلسه شوراي حمل ونقل ومسكن تاریخ :
موضوع : اخبار


       

برگزاري اولين جلسه شوراي حمل و نقل و مسكن استان كرمانشاه
                 
مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه از برگزاري جلسه شوراي حمل و نقل و مسكن استان كرمانشاه با حضور مديران كل ادارات استان خبر داد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه ،مهندس بهادري درباره منظور از برگزاري اين جلسه گفت:اولين جلسه اين شورا به منظور بررسي مسائل و مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب براي حل آنها در رابطه با مسائل مسكن،راه،فرودگاه،حمل ونقل بر اساس سياست وزارت راه وشهر سازي با حضور مديران كل حمل و نقل و پايانه ها،بنياد مسكن،فرودگاه كرمانشاه،آزمايشگاه مكانيك خاك،ساخت و توسعه راهها،هواپيمايي هما،هواشناسي،فرماندهي پليس راه و مدير عامل بانك مسكن برگزار شد.
مديران كل ادارات مرتبط نسبت به توضيح عملكرد حوزه مديريتشان به ارائه گزارش پرداخته و در خصوص مسائل و مشكلات استان در زمينه حمل و نقل و مسكن بحث و بررسي شد تصميماتي در زمينه پيشرفت فيزيكي پروژه هاي و تسريع در انجام آنها اتخاذ شد.

مدير كل راه و شهر سازي استان در پايان گفت:پروژه هايي در استان در دستور كار پيگيري از طريق مقامات استاني و وزارتخانه قرار گرفت كه شامل تكميل كنار گذرشرقي،ساماندهي و ساخت ساختمان جديدپليس راه عين الكش،رفع مشكلات مسكن مهر بنياد مسكن ،روكش باند پروازي فرودگاه كرمانشاه،نياز به احداث باند دوم فرودگاه كرمانشاه ،تكميل و بهره برداري ترمينال خارجي فرودگاه و ساماندهي راه دسترسي ايستگاههاي هواشناسي استان ميباشند.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=661