پيشرفت پروژه ها تاریخ :
موضوع : اخبار


      

   
پيشرفت 50 درصدي پروژه هاي آموزشي ، فرهنگ و هنر ،حمل و نقل، بهداشت و سلامت و ساخت ساختمانهاي دولتي و عمومي استان كرمانشاه  
مدير كل اداره راه و شهر سازي استان كرمانشاه با اشاره به طرح هايي كه در سال گذشته متولي آنها اداره كل راه و شهرسازي بوده است گفت: از مجموع 31 طرح عمراني، فرهنگي، بهداشتي،حمل و نقل و ساختمانهاي عمومي و دولتي،اين پروژه ها با پيشرفت بيش از 50 درصد در حال اقدام است.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه شهر سازي استان كرمانشاه ،عبداله بهادري با تاكيد بر نقش موثر راه و شهرسازي در بهبود زير ساختهاي توسعه اي كشور گفت:10باب مدرسه و دو باب سالن ورزشي و 5 باب مركز درماني در طرح هاي مسكن مهر استان هم اكنون در حال ساخت مي باشد.
عبداله بهادر ي با بيان اينكه 6 طرح در بخش بازرگاني و تعاون با پيشرفت فيزيكي 65 درصدي وجود دارد افزود: اين طرح ها داراي اعتبار 100 ميليارد و 845 ميليون ريالي مي باشند.
وي گفت: سه طرح در بخش آموزش با پيشرفت فيزيكي 65 درصدي و اعتبار 54 ميليارد و 69 ميليون ريال و سه طرح در بخش رفاه و تامين اجتماعي با اعتبار 18 ميليارد و 250 ميليون ريال با پيشرفت فيزيكي 55 درصد وجود دارد.
وي خاطر نشان كرد: در بخش حمل و نقل يك طرح با اعتبار 9 هزار ميليارد با پيشرفت فيزيكي 95 درصدي نيز در دست اقدام است.
وي گريزي به فعاليت هاي راه و شهرسازي استان در طرح هاي فرهنگي و هنري زد و گفت: در بخش فرهنگ و هنر پروژه هايي با اعتار 30 ميليارد و 410 ميليون ريال با پيشرفت فيزيكي 60 درصدي و       پروژه هاي بهداشت و سلامت با اعتبار 2 هزار ميليارد ريال با پيشرفنت فيزيكي 60 درصدي و يك طرح در بخش بهداشت و درمان با پيشرفت فيزيكي 75 درصدي در حال انجام مي باشد كه متولي اجراي آنها نيز اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه مي باشد.
وي در پايان بيان كرد: در سال گذشته 5 طرح در بخش ساخت ساختمانهاي دولتي و عمومي با اعتبار پنج هزار و پانصد ميليون ريال با پيشرفت فيزيكي 50 درصدي انجام شده است.

 

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=653