روكش آسفالت گيلانغرب تاریخ :
موضوع : اخبار


 
11كيلومتر ازراه هاي گيلانغرب روكش آسفالت شد

رييس راه وشهرسازي شهرستان گيلانغرب ازروكش آسفالت 11 كيلومترازراههاي اصلي اين شهرستان خبردادبه گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس عبدالستارفتاحي گفت:محورسه راهي ايوانغرب به گيلانغرب ازلحاظ رويه آسفالت داراي مشكلات زيادي بوده وبا تلاش وجديت مديران ارشداستان درخصوص جذب اعتبار،توانستيم طول 11 كيلومترازمحورمذكورراآسفالت نماييم.
فتاحي درادامه افزود:روكش آسفالت مذكوردرعرض 7متر اجراشده وهمچنين بمنظوربالابردن ضريب ايمني دراين محورنسبت به خط كشي مسير مذكورنيز اقدام نموده واين اقدام درراستاي افزايش وضعيت رويه آسفالت وارتقاي ايمني محورهاي ارتباطي اين شهرستان صورت گرفته است.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=245