ديدارخانواده شهدا تاریخ :
موضوع : اخبار


        
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه:
          
ايثاروازخودگذشتگي شهدا درقلب ملت ايران حك شده است
        
بافرارسيدن ماه پيروزي خون برشمشير(ماه محرم)مديركل راه وشهرسازي استان بهمراه عده اي از مديران به ديدارخانواده شهداي راه وشهرسازي رفت.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس حسن فدايي به جايگاه ومقام شهدا اشاره داشت وگفت:اجر ايثارگري ها ورشادت هاي شهيدان برگرفته ازقلب پاك ونيت آنان است،عزيزاني كه براي خداوحمايت ازاسلام دربرابركساني كه مي خواستنددرمقابل ملت ايران وآرمانهاي آن بايستند،جوانمردانه ايستاده وبه درجه رفيع شهادت نائل شدند.
مهندس فدايي شهدا راالگويي براي ايرانيان عنوان كردوافزود:ايثاروازخودگذشتگي شهدادرقلب ملت ايران براي هميشه حك شده است وتنها باپشتوانه اين ايثارگري ها وازخودگذشتگي هاست كه كسي به خود جرات تعدي به منافع ملت ايران راندارد.
شايان ذكر است اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه 12 شهيدوالامقام تقديم نظام وانقلاب اسلامي نموده كه درپايان اين مراسم برسم يادبودهدايايي به خانواده اين بزرگواران اهداشد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=242