افتتاح مسكن مهر تاریخ :
موضوع : اخبار


               
افتتاح همزمان دوازده هزارو888 واحدمسكن مهردراستان كرمانشاه
          
مديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازافتتاح وبهره برداري همزمان دوازده هزارو888واحدمسكن مهر دراستان كرمانشاه خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس حسن فدايي درمراسم نمادين واگذاري واحدهاي مسكن مهر افتتاحي كرمانشاه گفت:اين افتتاحيه بطورهمزمان درشهرهاي كرمانشاه،هرسين،گيلانغرب،سرپلذهاب،قصرشيرين،پاوه وروانسردرسه قالب شهرهاي بالاي 25هزارنفرجمعيت(9738واحد)،شهرهاي زير25هزارنفرجمعيت(2250واحد) وبافت فرسوده(900واحد) برگزارشد.
مهندس حسن فدايي درخصوص حجم سرمايه گذاري در اين واحدها گفت:دراين واحدها مبلغ 515ميلياردو520ميليون تومان هزينه شده كه ازاين رقم مبلغ332 ميلياردتومان ازمحل تسهيلات ومابقي ازمحل سهم آورده متقاضيان تامين شده است.
 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=239