افتتاح مسكن مهر تاریخ :
موضوع : اخبار


             
دولت نسبت به تكميل وافتتاح باقيمانده مسكن مهر پايبنداست
          
قائم مقام وزيرراه وشهرسازي درمراسم افتتاح مسكن مهركرمانشاه از پايبندي دولت نسبت به انجام وتكميل تعهدات مسكن مهرخبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس مهرآبادي  گفت:باتوجه به تاكيدوزيرراه وشهرسازي درپايبندي به تعهدات حوزه مسكن،ما وتمامي دستگاههاي اجرايي موظف انجام تعهدات خودنسبت به تكميل وتحويل واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان مي باشند.
وي درادامه افزود:درجهت ادامه فرايند تكميل وواگذاري واحدهاي مسكن مهر،راه وشهرسازي ودستگاههاي اجرايي بايد دست دردست هم كمك كرده وهمچنين متقاضيان نسبت به تكميل سهم آورده اقدام كرده تابتوان مشكل مسكن مهر رامرتفع نماييم.
مهرآبادي ضمن اعلام افتتاح مسكن مهركرمانشاه بعنوان اولين افتتاح دولت تدبيرواميدو افتتاح هرهفته يكباردرشهرهاي مختلف كشور پروژه اي مورد بهره برداري قراربگيرد گفت: هيچ دستگاهي حق نداردبيشترازمبلغي كه درتعرفه هاي وزارتخانه اعلام شده،ازمتقاضيان مسكن مهرمبلغ اضافي رادريافت كند.
قائم مقام وزيردرطرح مسكن مهر درپايان گفت:بايد پروژه هاي مسكن مهر ازلحاظ زيرساخت ها ازقبيل آب وبرق وگاز و... تكميل باشد كه شاهد ناهماهنگي ها ونارضايتي متقاضيان اين بخش نباشيم.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=238