راه مرزي پسه خور جوانرود تاریخ :
موضوع : اخبار


            
بازديدمديركل راه وشهرسازي استان كرمانشاه ازراه مرزي پسه خور-ايمان شهرستان جوانرود
            
رييس راه وشهرسازي شهرستان جوانرودازبازديدمديركل راه وشهرسازي استان از راه مرزي پسه خور-ايمان اين شهرستان خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،دراين بازديدكه مديرراهداري ورييس اداره راه وشهرسازي شهرستان جوانرودنيزحضورداشتند،وضعيت راههاي حوزه استحفاظي شهرستان جوانرودوعلي الخصوص مشكلات راه مرزي پسه خور به ايمان وراه روستايي بيوله-زيران-پوينه موردبررسي قرارگرفت.
مديركل راه وشهرسازي استان درباره هدف اين بازديدگفت:هدف ازاين بازديدآشنايي بامسايل ومشكلات مردم اين منطقه كه عمدتا بصورت ييلاقي وقشلاقي زندگي كرده وجهت رفع مشكلات موجوددرسرراه اين عزيزان جهت جابجايي فصلي ومرمت وبازگشايي راه دسترسي آنان صورت گرفت.
رييس راه وشهرسازي شهرستان جوانرودنيزدراين باره افزود:تمامي مسايل ومشكلات راه مرزي پسه خور به ايمان باحضورمديركل ومديرراهداري اين اداره كل موردبررسي قرارگرفته و بنا شددرجهت كمك ورفع مشكلات مردم اين منطقه بااستفاده ازامكانات ودستگاههاي راهسازي اين شهرستان وبصورت اماني اقدامات لازم جهت بازگشايي ومرمت راه موجودصورت گيرد.
مهندس سجاداميني درپايان افزود:مرمت واحداث راه مرزي پسه خور به ايمان وراه روستايي بيوله به پيونه به طول 6 كيلومتر نتيجه اين بازديد بوده كه بااستفاده ازامكانات وماشين آلات راهسازي شهرستان جوانرود انجام خواهدشد.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=215