تقدير ازشهرستان صحنه تاریخ :
موضوع : اخبار


                
فرماندارشهرستان صحنه:
              
خدمات راه وشهرسازي شهرستان صحنه شايسته تجليل است  


فرماندارشهرستان صحنه خدمات راه وشهرسازي اين شهرستان راشايسته دانسته وباارسال لوح تقديري ازفعاليت هاي رييس راه وشهرسازي وخدمات پرسنل اين اداره تشكركرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،دراين لوح تقدير خطاب به آقاي مهندس نورمحمد فاطمي زاده آمده است:اهتمام مستمروتلاش هاي ارزنده جنابعالي ومجموعه همكاران محترمتان درراستاي تحقق اهداف آن دستگاه ازجمله پيگيري هاي مستمردرجهت ارتقاء بخش حمل ونقل،توسعه راهها وبويژه تسريع درروندپروژه واحدهاي مسكن مهر اين شهرستان،شايسته تحسين وتقديراست.
فرماندارشهرستان صحنه درادامه اين لوح تقدير آورده است كه:بي ترديد پيگيري هاي موفق جنابعالي درعرصه خدمت،نشان بارزي ازتوجه ويژه شما به وظيفه خطيرهمه خدمتگزاران متعهداست ودراين راستا درسال حماسه سياسي وحماسه اقتصادي،تقديرازكساني است كه درراه خدمت رساني به مردم نقش شايسته ايفامي كنند،فريضه جامعه اسلامي وهمه مسئولان نظام اسلامي است.

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=213