راه روستايي سرخه ميري صحنه تاریخ :
موضوع : اخبار


                 
احداث راه روستاي سرخه ميري شهرستان صحنه
          
رييس راه وشهرسازي شهرستان صحنه ازاحداث راه روستاي سرخه ميري خبرداد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي استان كرمانشاه،مهندس نورمحمد فاطمي زاده درباره جزئيات اين پروژه گفت:باتوجه به اينكه راه روستاي مذكوربعدازروستاي محمودآبادبوده وباتوجه به وجودمشكلاتي ازقبيل:معارض ومشكلات قومي وطوايفي في مابين دوروستاي مذكور،باپادرمياني راه وشهرسازي وبادعوت ازفرماندار ودادستان شهرستان صحنه،موفق شديدم اختلاف اين دوروستارا حل كرده تابتوانيم كاراحداث راه روستاي سرخه ميري دربخش مركزي شهرستان صحنه راآغاز كنيم.
رييس راه وشهرسازي شهرستان صحنه  درادامه گفت:پس ازحل اختلاف مابين دوروستاي محمودآبادوسرخه ميري،بصورت اماني وبااستفاده ازنيروهاي موجود وامكانات وماشين آلات راهسازي خودتمام توان خودرابكارگرفته وتوانستيم حدوديك كيلومترراه روستاي مذكوررااحداث نموده وباانجام اين كار رضايت مندي مردم روستاي مذكوررافراهم نموده ودرصورت تخصيص اعتبار،آمادگي لازم رابراي ساخت ابنيه فني وانجام مراحل بعدي اين پروژه راداريم.

 

 


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=212