تجليل روز راهدار تاریخ :
موضوع : اخبار اداره کل


       
آيين تجليل ازراهداران نمونه استان كرمانشاه برگزارشد
         
به مناسبت روزراهدار(اول ديماه)آيين تجليل ازراهداران نمونه استان كرمانشاه برگزارشد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه،مديرراهداري راه وشهرسازي استان كرمانشاه بااعلام اين خبرافزود:جهت انجام عمليات برفروبي وراهداري زمستاني،55 اكيپ برف روب با433 دستگاه انواع ماشين آلات برفروبي درمحورها وگردنه هاي استان مستقرهستند.
حميدرضاتيزچنگ تعدادراهدارخانه هاي ثابت وموقت دراستان كرمانشاه را43 باب عنوان كردوگفت:راهداران باروش هاي نمك پاشي،برف روبي ويخ زدايي درسه هزارو900كيلومترازراه ها ومحورهاي برف گير استان مستقر مي شوند.
مديرراهداري راه وشهرسازي استان كرمانشاه تخصيص نيافتن بموقع اعتبارات وكمبودهاي نقدينگي بعنوان مهم ترين مشكل براي اداره كردن عمليات راهداري درفصل زمستان اشاره كردوگفت:اميداست اقدامات لازم درجهت رفع اين مشكل ازسوي مديران استان صورت گيرد.

دراين مراسم ماشين آلات راهداري بصورت منظم وهماهنگ توان خودرابه نمايش گذاشته ودرپايان مراسم تعدادي ازراهداران نمونه استان كرمانشاه بااهداءلوح وجايزه موردتجليل قرارگرفتند.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=147