در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، برگزاری نشست آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تاریخ :
موضوع :در اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،

برگزاری نشست آموزشی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت


به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ، محسن سهرابی مدیر توسعه منابع این اداره کل با اشاره به برگزاری 3 روزه این نشست آموزشی به تدریس مدیر آموزش سامانه مذکور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: این نشست آموزشی و البته بکارگیری موارد مهم آن می تواند ،  ضمن افزایش مهارت همکاران جهت انجام الکترونیکی فرایند برگزاری مزایده ها ، مناقصه ها و خریدهای دولت ، نقش چشمگیری در شفافیت ، سرعت و عدالت در معاملات با قابلیت رهگیری آن را ایفا کند.

روز اول این نشست با حضور 30 نفر از معاونین و مدیران اداره کل ، ذیحساب ، روسای ادارات شهرستان ها و پرسنل اداره خدمات و کارپردازی برگزار شد.

گفتنی است ، این دوره در روزهای 15 و 16 شهریور سال جاری ادامه خواهد داشت.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1230