وزارت راه و شهرسازی در ارزیابی عملکرد سال 95 ادارات زیر مجموعه ، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه را،در ردیف برترینها معرفی کرد. تاریخ :
موضوع :
مدیر توسعه منابع ادره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه خبر داد:

وزارت راه و شهرسازی در ارزیابی عملکرد سال 95 ادارات زیر مجموعه ، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه را،در ردیف برترینها معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، محسن سهرابی ، با اشاره به اینکه ،امتیاز این ارزیابی ،در شاخص های اختصاصی و عمومی تقسیم می شود گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان ، در مسیر پیشبرد اهداف و وظایف تعریف  و البته تعیین شده از سوی وزارت متبوع ، در بخش شاخص های اختصاصی (ساخت و توسعه راه ها ، فنی و اجرایی، مسکن و ساختمان ، معماری و شهرسازی ، املاک و حقوقی و بهسازی و عمران شهری) و همچنین شاخص های عمومی با کسب تمام 2000 امتیاز این ارزیابی بعنوان دستگاه برتر معرفی شد.

گفتنی است ، این دستگاه در سال 94 هم در کنار 4 استان دیگر بعنوان دستگاه برتر معرفی شد.

منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1211