حمايت از روستاييان در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاوتي و تكيه بر داشته هاي ملي يعني بهره مندي از راههاي مناسب براي رفت تاریخ :
موضوع :مدير كل راه و شهرسازي كرمانشاه :

حمايت از روستاييان در راستاي تحقق فرمان مقام معظم رهبري مبني بر اقتصاد مقاوتي و تكيه بر داشته هاي ملي يعني بهره مندي از راههاي مناسب براي رفت و آمد آسان به مراكز عرضه محصولات و توليداتبه گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه ، عبدالله بهادري بنا به تاكيد مقام عالي وزارت در طول اهداف كشور به منظور جلوگيري از مهاجرت معكوس در مسير اقتصاد مقاومتي و البته رو به پيشرفت ، از آسفالت 176 كيلومتر راه روستايي استان كرمانشاه در سال 94 و البته اجراي 52 پروژه مشابه با پيشرفتي فيزيكي 70 درصدي براي آسفالت 170 كيلومتر ديگر از راههاي روستايي در سال 95به منظور رفاه بيش از پيش اين جهادگران عرضه توليد خبر داد.

استان كرمانشاه ، با جهشي كه در ارائه خدمت به راههاي روستايي استان داشته با قرار گرفتن در شاخص 63/47بالاتر از شاخص آسفالت راههاي روستايي كشور (50/97 )است كه شايان ذكر است با اين روند پيشرفت شاخص استان كرمانشاه به 69/2هم افزایش خواهد داشت..

مهندس بهادري پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري و تامين به موقع اعتبارات آن را مهمترين عامل اين موفقيت و البته بهره مندي روستاييان استان از راه تردد مناسب ، حتي در دورترين نقاط عنوان مي كند.

استان كرمانشاه با مجموع 2642 روستا ، 5092 كيلومتر راه روستايي دارد كه از اين مقدار ،3232 كيلومتر آسفالته ، 1131 كيلومتر شني  و 729 كيلومتر خاكي است.

بنا به گزارش مدير كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه ، از كل 197 پروژه راه روستايي در سفر پر خير و بركت مقام معظم رهبري به طول 618 كيلومتر ، تا كنون 182 پروژه به طول 532 كيلومتر به بهره برداري رسيد و گفتني است ما بقي هم با پيشرفت فيزيكي بالغ بر 60 درصد به سرعت در حال انجام است.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1125