معاون امورعمراني استانداري كرمانشاه ، اين بار از عملكرد مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه در سمت دبيري كار گروه امور زير بنايي،همچنين ري تاریخ :
موضوع :


معاون امورعمراني استانداري كرمانشاه ،

اين بار از عملكرد مدير كل راه و شهر سازي استان، در سمت دبيري كار گروه امور زير بنايي،همچنين رياست دو كميته حمل و نقل، مسكن و شهرسازي و عمران شهري و روستايي تقدير كرد.


به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه،مهندس مجتبي نيك كردار در متن تقدير آورده است:

بدينوسيله از حضور مستمر جنابعالي در جلسات كارگروه امور زيربنايي و شهر سازي ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و تلاش صادقانه و پيگيري هاي مجدانه شما در پيشبرد اهداف كمي و كيفي استان،صميمانه تشكر و قدر داني نموده و از درگاه خداوند متعال توفيق روز افزون براي جنابعلي را مسئلت مينمايم.

اميد است با استعانت از درگاه حق تعالي،همواره موفق و سربلند باشيد.

اين در حالي است كه مهندس نيك كردار چندي پيش هم در اولين نشست شوراي مسكن سال جاري،پيگيري هاي مدير كل راه و شهر سازي استان در خصوص مهمي به نام مسكن مهر را طي 14 ماه حضورش در كرمانشاه،شايسته تقدير خواند.

گفتني است مهندس بهادري در سمت دبيري 5 كميته انرژي،توسعه روستايي و امور عشايري،حمل و نقل،مسكن و شهر سازي و عمران شهري و روستايي و كميته ارتباطات و فناوري اطلاعات در كارگروه امور زير بنايي استان و البته رياست دو كميته حمل و نقل و مسكن در ليست كميته هاي مذكور،حسب دستور شخص استاندار،تأكيد ويژه اي بر سرعت بخشيدن به تكميل گزارشات جهت ارسال به شوراي برنامه ريزي دارد ، تا در حضور دكتر رازاني مصوب و آنچه مطلوب ايشان است بدون فوت وقت عملياتي شود.

در كميته حمل و نقل،وضعيت راههاي استان-تلفات جاده اي-نقاط پرخطر-وسيله هاي نقليه-مسافران داخلي و خارجي وتناژ بار داخلي و خارجي سيستم حمل و نقل و غيره و در كميته مسكن و شهر سازي و عمران شهري و روستايي،بافت فرسوده و ناكارآمد-مسكن روستايي-آب و فاضلاب شهري و روستايي-طرح هاي جامع ،هادي و تفضيلي-كاربري اراضي و ... با حضور مهندس بهادري از بهمن ماه سال 94 تا كنون هر هفته بررسي ميشود و قرار است پس از تكميل و جمع بندي گزارشات به محضر استاندار تقديم گردد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1033