‹‹اطلاعیه›› ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان كرمانشاه تاریخ :
موضوع :


‹‹اطلاعیه››

ثبت نام واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر اداره کل راه و شهرسازی استان كرمانشاهاداره کل راه و شهرسازی استان كرمانشاه در اجرای دستورالعمل اجرائی تبصره (٣) الحاقی به بند (٢) ماده (١) آیین نامه اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب نامه شماره ١٥١٩٧٤/ت ٥٢١٦٠ مورخ ١٩/١١/١٣٩٤ هیات محترم وزیران، واحدهای مسکن مهر ساخته شده یا در دست احداث با مشخصات ذیل را جهت ثبت نام متقاضیان واجدشرایط، معرفی و اعلام می نماید. متقاضیانی که تمایل به ثبت نام در پروژه های اعلامی را دارند می توانند حداکثر تا تاریخ 15/٢/١٣٩٥ با تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام (به شرح زیر) و سایر مدارک مورد نیاز اعلامی، به نشانی قید شده در ردیف هر یک از پروژه های مورد تقاضا در لیست ذیل، مراجعه نمایند.

الف) شرایط متقاضی:

-         افراد متاهل یا سرپرست خانوار یا زنان خودسرپرست (دارای حداقل ٣٥ سال سن) که از تاریخ ٢٢/١١/١٣٥٧ از امکانات دولتی (زمین مسکونی یا واحد مسکونی) استفاده نکرده باشند.

ب) مدارک موردنیاز:

-    ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر و تسلیم کپی تمام صفحات شناسنامه ها و پشت و روی کارت های ملی

-         ارائه اصل مدارک متقاضی دال بر سرپرست خانوار بودن و افراد تحت تکفل و تسلیم کپی آن

-         تکمیل و تسلیم فرم تقاضای ثبت نام متقاضیان (به شرح ذیل)

-    ارائه معرفی نامه از شرکت تعاونی (پس از تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واریز وجه مورد نظر توسط متقاضی) یا خودمالک در صورت انتخاب از پروژه های تعاونی ها یا خودمالکین

ج) فرم تقاضای ثبت نام متقاضی:

فرم تقاضاي ثبت نام در پروژه­هاي مسكن مهر

اداره راه و شهرسازي شهرستان .... 

اينجانب ..................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه ............... به كد ملي ......................... متولد ...../...../....13 محل تولد ................ محل صدور ................ شماره تماس ثابت ...................... (كد شهر قيد شود) شماره همراه ................................. آدرس محل سكونت ........................................................................................................................................................................... متقاضي يك واحد مسكن مهر از پروژه ...................... با كد پروژه ..................... واقع در شهر ..................... مي باشم.

همچنين اقرار و تعهد مي­نمايم تشخيص احراز يا عدم احراز شرايط اينجانب براي ثبت نام و واگذاري مسكن مهر بر عهده آن دستگاه بوده و هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهم داشت. ضمناً تعهد مي نمايم نسبت به واريز سهم آورده خود در حساب مربوطه به ميزان اعلامي از سوي آن دستگاه، حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ اعلام و پرداخت مابقي آن در موعد مقرر اقدام نمايم، در غير اين صورت آن دستگاه مجاز به حذف ثبت نام اينجانب و ابطال درخواست اوليه بدون نياز به انصراف كتبي مي­باشد.

توجه:

١. ثبت نام متقاضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان/بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از طریق سامانه ثبت نام و واگذاری، صرفاً پس از واریز وجه مورد نظر سهم آورده متقاضی در مهلت مقرر، قطعی محسوب می شود.

٢. متقاضی باید در مهلت مقرر نسبت به افتتاح حساب نزد بانک عامل اقدام و ظرف مدت ٧ روز از تاریخ اعلام، حسب مورد به میزان حداقل ٥٠% (پنجاه درصد) مبلغ تقریبی آورده نقدی را به آن حساب واریز و مابقی سهم آورده خود را در موعد مقرر پرداخت نماید. در پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای ٥٠ درصد، مبلغ آورده متقاضی متناسب با پیشرفت فیزیکی خواهد بود.

٣. قیمت نهایی برای تسویه حساب بر اساس قیمت تمام شده ای است که در هر مورد توسط متولیان مسکن مهر (مطابق دستورالعمل های مرتبط) در نقاط مختلف اعلام می شود.

ضمناً تاکید می گردد در خصوص پروژه های خودمالک صرفاً این اداره کل به این پروژه ها تسهیلات پرداخت نموده و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در خصوص توافقات فی مابین خریدار و فروشنده و سایر مشکلات احتمالی فی مابین ندارد و متقاضیان می بایست به فروشنده در آدرس قید شده مراجعه نمایند.

ليست و مشخصات پروژه‌هاي استان كرمانشاه كه كل يا  بخشي از واحدهاي آنها فاقد متقاضي است. (مبالغ به ميليون ريال)

رديف

نام استان

نام شهر

نام پروژه

نوع طرح (سه‌جانبه/تعاونی/ خودمالک)

تعداد واحد كل پروژه

تعداد واحد فاقد متقاضي

درصد پيشرفت فيزيكي

مبلغ وام تخصيصي به ازاي هر واحد

مبلغ  برآورد شده  به عنوان آورده متقاضيان به ازاي هر واحد

مبلغي كه متقاضي جديد در زمان ثبت نام بايستي پرداخت نمايد

آدرس دقيق پروژه

آدرس محل مراجعه جهت ثبت نام

1

كرمانشاه

كرمانشاه

پروژه 1376واحدی بیستون

تعاوني

1376

1376

25

250

600

250

كرمانشاه-انتهاي شهرك كيانشهر-پروژه مراد آباد

ساختمان شماره ي 2 اداره ي كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه(كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن)

2

كرمانشاه

هرسين

پروژه 120 واحدي هرسين

سه جانبه

120

120

20

250

400

100

هرسين-اراضي چرالنگه

ساختمان شماره ي 2 اداره ي كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه(كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن)

3

كرمانشاه

هرسين

پروژه 256 واحدی بیستون

سه جانبه

256

226

54

250

405

150

بیستون - شهرک بیلوردی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هرسین

4

كرمانشاه

ماهيدشت

پروژه 128 واحدی ماهیدشت

سه جانبه

128

100

51

250

219

100

ماهيدشت-نبش میدان ورودی شرقی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه /  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اسلام آباد غرب

5

كرمانشاه

دالاهو

پروژه 480 واحدی کرند غرب

سه جانبه (در حال تبديل به دو جانبه )

480

180

55

250

548

150

کرند غرب - اراضی پشت فرمانداری

تعاونی مسکن فرهنگیان کرند غرب

6

كرمانشاه

قصرشيرين

پروژه 96 واحدی قصرشیرین

سه جانبه

96

96

21

250

335

100

قصر شیرین - قصر جدید

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان              قصر شیرین

7

كرمانشاه

پاوه

پروژه 1024واحدی پاوه

سه جانبه

1024

404

43

250

400

200

پاوه -تپه كوله

ساختمان شماره ي 2 اداره ي كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه(كرمانشاه - بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22 بهمن)


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1029