تلاش راه و شهر سازي استان در پيگيري بي وقفه مسكن مهر در حضور تاریخ :
موضوع :


معاون امور عمرانی استانداري كرمانشاه،

 تلاش راه و شهر سازي استان در پيگيري بي وقفه مسكن مهر قابل تقدیر است.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه:مهندس نيك كردار در اولين نشست شوراي تامين مسكن استان در سال جاري از تلاش و پيگيري اداره كل راه و شهر سازي تقدير كرد و گفت در آخرين تلاش،مهندس بهادري مدير كل راه و شهر سازي استان كرمانشاه در سازمان ملي زمين و مسكن كشور مديران اين حوزه را مجاب كرد،در راستاي شيوه نامه تعيين تكليف پروژه هاي فاقد متقاضي،با كسب مجوز از وزارتخانه،اجازه جذب متقاضي را پايان نياز داشتن شرايط،براي پروژه هاي 1376 واحدي مراد آباد كرمانشاه به بنياد تعاون ناجا داده شود.

در ادامه مهندس عبداله بهادري دبير اين شورا با اشاره به وضعيت كل مسكن استان و همچنين رتبه نخست كرمانشاه در اتمام نازك كاري پروژه هاي مهر در كشور،در برنامه سال 94 بر اتمام پروژه هاي باقي مانده و سرعت بخشيدن در روند فروش اقتصادي كردن تسهيلات بانكي تاكيد كرد.

مدير كل راه و شهر سازي استان در ادامه تصريح كرد:با مشاركت پيش از پيش متقاضيان و تعاوني هاي مربوط و نيز پر رنگ تر شدن مشاركت اداره كل تعاون- كار و رفاه اجتماعي در خصوص ساماندهي تعاوني هاي زير مجموعه و تكميل پروژه ها،بخش اعظم طرحهاي باقي مانده در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت و در اين صورت ميتوان ضمن فقط جايگاه فعلي رتبه كرمانشاه در كشور ،آن را ارتقا هم داد.

بهادري در پايان خواست،در جلسه آتي اين نشست گزارش كامل مصوبات به    و نظر رياست جلسه رسيد و همچنين گزارش عملكرد دستگاهاي زيرربط از جمله بانكهاي ملي و ملت نيز در خصوص برنامه فروش اقساطي اين مهم ملي ارائه شد.


منبع این مقاله : آرشیو ترابری
http://www.mrt-ks.ir

آدرس این مطلب :
http://www.mrt-ks.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=1027